Skara Domkyrka

Skara Kommun

Skara domkyrka är Skara stifts katedral (domkyrka) och en av Sveriges största kyrkor. Sankta Maria är domkyrkans skyddshelgon. Skara domkyrka har anor från 1000-talet, men den nuvarande höggotiska stilen stammar ursprungligen från 1300-talet. Kvar från 1000-talet är bland annat en för svenska förhållanden ovanlig krypta, ett sista vilorum för stiftets första biskopar. Det nuvarande koret tillkom vid 1200-talets början, och långhuset jämte tvärskeppet fick sin huvudsakliga form vid 1300-talets början, varigenom hela byggnaden fick en höggotisk prägel. Dessa delar var och är uppförda av sandsten från Västergötland. Skara domkyrka skadades och restaurerades vid flera tillfällen (bland annat i krigen med Danmark och vid stadsbränder under bland annat 1700-talet). Skara domkyrka är i sitt nuvarande skick en i väsentliga delar modern byggnad, vari ingår omfattande rester av en medeltida anläggning. Under åren 1809–1810 försågs kyrkan med platta torn och man tyckte då att de liknade ett par byxor. Därefter kallades tornen Skara byxor (Skara Bôxer), ett uttryck som lever kvar än i dag, trots att tornen ändrat utseende.

Vill du läsa mera om Domkyrkan gör du det här.

Källa: Wikipedia

Fotodatum 20220615

Publicerad 20230712

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

127 Bilder