Skärvums Kyrkoruin

Falköpings Kommun

 

Kärvums by var en gång i tiden egen församling. Ruinerna efter Skärvums kyrka ligger på gården Kyrkebol, vilken varit en kronogård. Kyrkan, troligen från 1100-talet, var av gråsten hade rektangulärt långhus med rakslutet smalare kor och klockstapel. Långhuset var 12 x 5,5 meter och koret 5 x 4 meter. Ingången var på den södra sidan en meter från västra gaveln. En liknande öppning fanns även i den norra muren.

Dopfunten kan vara en del av den omaka dopfunten som finns i Grolanda kyrka. Predikstolen i Grolanda kyrka kommer från Skärvums kyrka. Kyrkan revs 1758 då Skärvum slogs samman med Grolanda. Byggnadsmaterialet användes till Grolanda kyrka, som utvidgades 1759.

Kyrkogården är 45 x 45 meter och har använts som begravningsplats även efter 1759. Rester av gravmonument syns fortfarande.

1926 fylldes ruinen med jord och en minnessten restes.

1863 hittades en runristad gravsten som nu finns på länsmuseet i Skara. En del av den svårlästa texten lyder:  "Eskil lät (göra) denna sten...- förläne dem ro".

Källa: Skylt på platsen

 

Koordinater: 58.089324, 13.38851

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

19 Bilder