Skölvene Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Skölvene kyrka är en kyrkobyggnad i Herrljunga kommun. Den tillhör sedan 2010 Hudene församling (tidigare Skölvene församling) i Skara stift.
Nuvarande kyrka ersatte en medeltida stenkyrka. Den hade reparerats 1748 och ett torn hade tillkommit 1823, men i en skrivelse samma år sägs den vara mycket förfallen. Den kyrka som uppfördes 1843-1844 på samma plats som den gamla och blev då gemensam för socknarna Skölvene och Norra Säm. Den hade föregåtts av två decenniers diskussioner, där Hovs församling hårdnackat motsatt sig att riva sin kyrka och bruka Skölvenes. Den gamla kyrkan började rivas 1842.
Kyrkan består av långhus med rakt kor i öster och smalare torn i väster. Öster om koret finns en vidbyggd smalare sakristia. Fasaderna har vit spritputs. Sadeltaket är täckt med rött tvåkupigt tegel. Tornet har en kopparklädd spira. De romanska fönstren är tätspröjsade och har gråmålade bågar. Vid en restaurering 1932 strävade man efter att tillvarata den klassicistiska interiören. Krucifix på altarbordet, tillverkat av Erik Nilsson, Harplinge. Altartavlan föreställande Kristi förklaring är en oljemålning på duk av Anders Gustaf Ljungström år 1877. Kyrkan äger även det kyrksilver som överfördes från Norra Säms kyrka då den övergavs.

 

Koordinater :58.020319, 13.152146

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

22 Bilder