Smedjan i Viared

Borås Kommun

Smedjan är troligen det gamla "Olatorpet" som byggdes 1832. Torpet var beläget på den plats som sedermera blev Vireds "gamla flygfält". Omkring 1870 flyttades torpet till Simon Henrikssons mark, och blev "Smedjan". Vägen har funnits sedan tidigt 1800-tal. På 1940-talet var byggnaden på väg att antändas då några av traktens småkillar var ute och luntade gräs på våren. Smedjan var i bruk fram till 1950-talet. På 1990-talet restaurerades byggnaden och idag dag användes den av Viareds Natur- och Hembygsförening som också idiellt vårdar den, och dess omginving.

Källa: Viareds Hembygdsförening

Fotodatum 20230214

Publicerad 20230712

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

53 Bilder