Sockenmagasin Norra Fågelås

Hjo Kommun

Magasinet är murat av tegel i 2 ½ - plan  år 1764 och har slätputsad samt vitkalkad fasad. Sockeln är spritputsad och likaså vitkalkad. Gråstensgrunden är synlig i nordväst. Taket har sadelform och täcks av enkupigt lertegel. Vindskivorna är vitmålade. Takfoten är murad av tegel, profilerad och putsad. Mitt på långsidan åt väster är en port av stående brädor som är beslagen med vart plåt på utsidan. Insidan har två små stocklås med en skuren dekor av parallellt korsande linjer. Porten sitter i en korgbågig smyg, till vilken leder en trappa av stenhällar. Över porten är ett fönster med en trälucka som likaså är plåtbeslagen. Denna sitter i en korgbågig smyg. I södra gavelröstet är en likadan lucka i en stickbågig smyg. I det norra är en likadan i en rundbågig smyg. Port och luckor är sannolikt ursprungliga. Varje vägg har några symmetriskt placerade rektangulära gluggar som ligger. År 1756 rådde spannmålsbrist och frågan väcktes på sockenstämman om uppförandet av ett spannmålsmagasin där säd kunde uppläggas under goda år för framtida nödår. Först 1764 fattades dock beslut om byggandet av två sockenmagasin, varav det andra vid Södra Fågelås kyrka.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder