Söderbrogatan 2

Borås Kommun

Tre stycken kända fabrikörer i Borås grundade år 1895 Borås Mekaniska Gummiväveri och dessa herrar var Gustaf och Victor Rydin och Frans Åkerlund. Tillverkningen omfattade till den början skoresår och gummiband men man utvidgade år 1898 till att även omfatta hängslen, damskärp med mera. Fabriken hade år 1907 ett 70-tal anställda och fabriken innehöll 32 vävstolar, 25 hjälpmaskiner och ett eget appreturverk. År 1912 så drabbades fabriken av en omfattande brand som till stora delar ödelade fabriken men fabriken återuppbyggdes omedelbart i sin helhet. År 1924 bildades dotterbolaget Fox Fabrikers AB av Nils Orstadius. Dotterbolaget som år 1938 fick nyuppförda lokaler intill gummiväveriet tillverkade hängslen, ärm- och strumphållare, korsetter och bysthållare med mera under varumärket Fox. De båda företagen köptes senare upp av Abecita AB och kom att ingå i Swegmarks Fabriks AB. Tillverkningen bedrevs dock under tidigare firmanamn, verksamheten lades ner år 1978 och idag så hyr Älvsborgsteatern en del av byggnaden.
Den ursprungliga byggnaden uppfördes som sagt år 1895 som kombinerad fabriks- och kontorsbyggnad i rött tegel efter ritningar av arkitekt Lars Kellman och var uppförd i 2 ½ våning. Redan år 1887 utvidgades anläggningen med en vinkelställd del och man rev gaveln på den ursprungliga byggnaden och den nya byggnaden anslöts mot den gamla.
Efter utbyggnaden användes anläggningen på följande sätt, i källaren fanns lager för importerad gummitråd från England, bottenvåningen innehöll kontor, lager, appretur och konfektionsavdelning i den äldre delen medan den nya delen användes som lager och packrum. Hela andra våning utgjorde en stor vävsal som markerades i fasaden med stora småspröjsade fönsterytor. Vindsvåningen användes som garnlager. Som jag nämnde innan så ödelade en brand byggnaden 1912 men ett år senare stod byggnaderna klara att tas i bruk igen. När man återuppförde byggnaderna gjorde det efter ritningar av Lars Kellman och enligt ritningarna skulle byggnaderna återställas med fasaderna oförändrade. År 1916 byggdes de andra av de ursprungliga gavlarna bort när en fabriksbyggnad uppfördes i det intilliggande kvarteret.

Fotodatum 20150801

Publicerad 20230702

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

32 Bilder