Södra Lundby Kyrka

Vara Kommun

Socknen har medeltida ursprung och från början fanns en stavkyrka i trä som revs. Troligen uppfördes kyrkan i form av ett medeltida långhus på 1100 - 1200-talet, vilket gör den till den äldsta i Varabygden. Grund, väggar och omfattningar består av granit, gråsten kvaderhuggen sandsten. Två nötta hällar från 1600 - 1700-talen finns på varsin sida om vapenhusets fönster.

Mellan åren 1782 och1785 byggdes kyrkan ut. Samma år revs ett senmedeltida vapenhus av trä och ersattes av ett nytt. Cirka hundra år senare revs alla träbyggnader som byggts på kyrkan och ersattes av vapenhus av sten. 

Porten utgörs av grova ekplank som utåt klätts med liggande nitade järnlameller. Dörringen är utformad som två stiliserade djurhuvuden, vilka biter mot varann. I en av lamellerna finns ett hål som enligt historien kan härröra från en kula, kan vara efter danskarnas härjningar. Kyrkan saknar torn men har en fristående klockstapel byggd 1740. Stapelns karnisformade huv är klädd med plåt med plats för två kyrkklockor. Kyrkogården har sin för bygden nu unika och ursprungliga rundade form kvar. Gravstenarna är glest och oregelbundet placerade på kyrkogården. 

Äldsta bevarade sten är rest över C H Settergren 1824 - 1873. De enklare träkors som var mest förekommande har liksom på andra platser med enklare utmärkta gravar gått förlorade över tiden. En senare kyrkogård är anlagd 1918 ca en kilometer väster ut.  I närheten finns Haralds kulle, ca 500 meter söder om en herrgård. Där finns också Lilla Kyrkehögen. På Haralds kulle tändes på våren före medeltid eldar och processioner gick mot den stensatta vattenkällan Stocka Vassla, en offerkälla. På Lilla Kyrkekullen hölls under kristen tid predikningar. 

I trakten fanns även en gång socknen Edheem (omnämnd år 1330, senare kallad Edum) inom vilket gården Torkilstorp ingick.

Källa: Svenska Kyrkan

Koordinater: 58.188787, 13.045524

Fotodatum 20240310

Publicerad 20240407

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

65 Bilder