Södra Säms Kyrkoruin

Ulricehamns Kommun

 

Övergiven medeltida kyrka, här finns resterna efter en medeltida kyrka som troligen byggdes någon gång mellan 1250 - 1300, på platsen för en äldre träkyrka. Kyrkan har en ovan planform som kallas absidsal där en halvrund utbyggnad (absid) ansluter direkt mot långhuset utan något kor däremellan.

Södra Säms kyrka övergavs och bleb ödekyrka 1824, eftersom sockenkyrkorna Säm och Gällstad slagits ihop och en ny kyrka invigts i Gällstad. Kyrkklockan, dopfunten, ljuskronor och nattvardskärl fördes till Gällstad och kyrkan i Säm lämnades att förfalla. Vid slutet av 1800-talet hade Bosgårdens ladugård uppförts med sten från kyrkoruinen. Ungefär vid samma tid planterade granar på den gamla kyrkogården. På 1920-talet hade träden vuxit upp till en tät skog.

Konserveringen 1938, år 1937 beslöt Riksantikvarieämbetet att ge uppdrag åt Erik B. Lundberg att konservera ruinen tillsammans med en grupp samvetsömma, som vapenfria värnpliktiga kallades då. Närmare tio unga män inkvarterades i byn sensommaren 1938. Konserveringen innebar att man murade i en och annan sten i sbsiden, att altaret påmurades ett skift, att långhuset och vapenhuset förhöjdes ett stenskift och att man på murarna la på dubbla lager grästorv.

Arkeologisk utgrävning 2009, år 2009 gjorde tre mindre schakt inne i långhuset och två större på kyrkogården intill kyrkans murar. I samtliga påträffades gravar. Två tydliga perioder av gravläggning kunde urskiljas inne i kyrkan, dels en yngre från 1600- till början av 1800-talet, dels en äldre från tidig medeltid fram till kyrkans övergivande på 1820-talet. Vid utgrävningen fann man flera mynt samt en pilgrimsmussla, en sådan som pilgrimerna tog med sig hem som minne när de besökt Santiago de Compostela i norra Spanien.

Källa: Skylt på platsen

 

Koordinater: 57.652821, 13.393568

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

46 Bilder