Södra Vings Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Södra Vings kyrka är en kyrkobyggnad i Hökerum, som ligger i Viskadalen i Ulricehamns kommuns västra del. Den tillhör Södra Vings församling i Skara stift.
Kyrkan är en stenbyggnad vars äldsta delar, långhuset från triumfbågen till läktaren, enligt dendrokronologisk undersökning bör ha uppförts så tidigt som på 1130-talet. Enligt Västgötalagens biskopslängd byggdes den av biskop Bengt den gode, vilket ger dateringen någon gång efter 1150. Det ursprungliga koret raserades vid mitten eller slutet av 1200-talet och ersattes sannolikt på 1290-talet med nuvarande kor i unggotisk stil som tyder på inspiration från korbyggena i Skara domkyrka och Varnhems klosterkyrka. Sydportalen i sandsten är utformad med flätverksmönster, vilket tyder på att byggmästare var den så kallade Ottravadsmästaren.
Under 1400-talet fick långhusets innertak kryssvalv som försågs med kalkmålningar, som har tyska gravyrer till förlaga. Dessa var övermålade, men vid den omfattande restaureringen 1943-1944 under ledning av arkitekt Axel Forssén tog man fram dem. Sakristian byggdes på 1600-talet som gravkor till Börje Drakenberg och på 1700-talet utökades kyrkan med ett litet trätorn med drakprydd spira, som rider på gaveln. Vid samma tid förlängdes långhuset västerut och 1748 tillkom även en herrskapsläktare i rokoko.
Nuvarande altare med huggna sandstenskvadrer härstammar från medeltiden. En tronande madonnaskulptur från 1400-talet, som har tillhört ett altarskåp, utförd i ek. Höjd 74 cm. Predikstolen i barockstil tillkom på 1600-talet. Det triumfkrucifix, som tidigare hängde i triumfbågen återfinns numera på Borås museum. Värdefullt kyrksilver stals ur den gamla kyrkkistan vid ett inbrott 1850 och har aldrig återfunnits.

 

Koordinater: 57.837583, 13.281468

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

44 Bilder