Sofia Magdalena kyrka

Askersunds Kommun

Askersund hade blivit stad år 1643. Det innebar också att Askersund blev eget pastorat med en egen kyrkoherde. Askersunds stads församlingsbor fick inledningsvis fira sina gudstjänster tillsammans med församlingsborna i Askersunds socken eller landsförsamling eftersom kyrkan i Askersund inte var färdig förrän 1651. Den kyrkan var ganska liten och uppförd i trä. Den låg i nordvästra hörnet av det som idag är gamla kyrkogården strax norr om torget. Efter den förödande branden den 6 juni 1776 förändrades villkoren för den gudstjänstfirande församlingen. Kyrkan, tillsammans med så många andra hus brann ner fullständigt. Katastrofen måste ha uppmärksammats och väckt medlidande såväl hos hovet i Stockholm som bland borgerskapet i Göteborg. Askersund kunde naturligtvis inte stå utan kyrka i framtiden och redan 1778 fanns ritningar färdiga för att påbörja byggnationen av en ny kyrka.

Carl Fredrik Adelcrantz, en av Europas främsta arkitekter hade framställt ritningarna till en ny kyrka och designen hade godkänts av kung Gustav III. Under senare delen av hans liv blev den nyklassicistiska stilen inspirationskälla och som ett strålande exempel på den framträder Sofia Magdalena kyrka med sina flyglar i Askersund. Ett välkänt faktum är att ett hus som byggs på hälleberget står mer stadigt än ett som är byggt i sanden. Kanske var det sådana tankar hos de beslutande som gjorde att den nya kyrkan fick plats på Norra Bergen.

När den nya kyrkan skulle uppföras valde man ett material som förmodades vara betydligt mer motståndskraftigt mot brand i jämförelse med trä. Kyrkans väggar uppfördes i tegel. Yttertaket är lätt utsvängt och var från början klätt med plåt. Kyrkan invigdes 1780. Ljusa färger har genom tiderna varit utmärkande för kyrkans interiör. Några väggmålningar har aldrig funnits. Innertaket har formen av ett tunnvalv av bräder och avslutas av en elegant skugglist.

Koret har en stram utformning med en större nisch i mitten. Där är altaret murat mot väggen och fram till den senaste restaureringen år 2006 var även altarskranket och knäfallet fastgjorda vid ett lägre podium innanför altarringen. Ovanför altaret har det från början funnits en oljemålning föreställande Kristus på korset framställd av en målarmästare Falck från Askersund. Nu hänger där en tavla som visar hur Jesus befinner sig på förklaringens berg.

En idé vid både byggnationen och restaureringen har varit att anlita hantverkare från orten för arbetenas utförande. Utöver oljemålningen ovanför altaret kan nämnas att snickarmästare Haldén förfärdigade den första predikstolen och en askersundssmed tillverkade två fina dörrlås av vilka det ena kan beskådas på norra ingångens ytterdörr.

Källa: Svenska Kyrkan

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

52 Bilder