Sparsörs Järnvägsstation

Borås Kommun

Sparsörs järnvägsstation ligger cirka 9,3 km frän Borås Övre station. Sparsör tillhörde de lastningsplatser vid vilka enligt år 1878 års ombyggnadsförslag sidospår och lastbrygga skulle ”omläggas”. När man gjorde besiktningen år 1878 fanns en vaktkur och rundspår med 76 meter ”hindersfri” längd. År 1901 anslogs 1625 kr till att bygga en väntstuga och samma år att utöka sidospåret med 58 meter. År 1904 inrättades en postanstalt i Sparsör men inte i stationshuset utan i en annan byggnad i närheten. I fall tåget inte skulle stanna för passagerare fick inte något extra uppehåll göras för postutväxlingen utan den skulle klaras av medans tåget passerade i sakta fart. Då gällde det att man hade ordningen på all post och det skulle ske medans tåget rullade i sakta fart.
1909 byggde man ut väntstugan med en banvaktstuga och även ett uthus uppfördes och ett godsmagasin tillkom år 1916 samt ett stickspår för 4-6 vagnar. Alla byggnader och även järnvägsspåren var belägna öster om huvudspåret. År 1920 tillbyggdes boningshuset för 2000 kronor och enligt inventeringen år 1930 hade stationshuset på första våning en väntsal, expedition samt en bostad om 1 rum och kök. Man har jämfört godsmagasinet och det var ungefär i samma storlek som Skogsryds, sedan fanns det två uthus och vågutrustning. Rundspåret anges att vara 138 meter och själva stickspåret var cirka 50 meter. Mellanplattformen var gjord i trä och 69 m lång och lastkajen var byggd av sten 37 meter lång. De två ljussignalerna var placerade långt utanför växlarna i den norra kurvan strax söder om bron över Viskan och den södra i trädgården till banvaktstugan vid Annero.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder