St Nikolaus kyrkoruin

Skara Kommun

Kyrkoruin, ca 30 l och 15 m br. Murarna som är uppförda avkalksten kvarstå till en höjd av 0,8 m och 1,2 m br. I Ö gavelnfinns ett altare med ett träkors. Större delen av murarnas höjdtroligen uppförd vid restaurering av ruinen. Avskrift avupplysningstavla: "På platsen har legat två kyrkor, bådaförsamlingskyrkor. Den äldsta kyrkan uppfördes under 1100-talet bl a för medel som donerades av Bengt den gode, biskop i Skara ca1150-ca 1190. Kyrkan var uppförd av råhuggen kalksten och hade västtorn, rektangulärt långhus och mot Ö avsmalnande kor medabsid. Den hade från början trätak med synlig takstol, men fick senare stenvalv, varvid långhuset fick två pelarstöd. Denna kyrkaraserades genom brand någon gång under 1200-talets senare del.När den nya kyrkan på börjades på 1300-talet utnyttjade man 1100-talskyrkans torn och till en början även koret.1300-talskyrkans långhus kom att få ev närmast kvadratisk form.Långhuset uppfördes av råhuggen kalksten i låga skift på en sandstenssockel och täcktes av ett enda stort kryssvalv, somvilade på en pelare i långhusets mitt. Senare revs det gamlakoret och uppfördes ett nytt, större, rakslutet kor. Denna kyrka raserades i samband med reformationsens genomförande senast omkr1500-talets mitt. Ruinen framgrävdes och konserverades åren1946-1954.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Fotodatum 20220615

Publicerad 20230712

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

48 Bilder