Stackestorps Kyrkoruin

Vara Kommun

 

Stacketorps kyrkoruin ligger i Norra Vånga socken. En jordkulle utpekade platsen för den gamla kyrkan som blev föremål för en utgrävning sommaren 1968. Undersökningen gjordes av Nils Fredrik Beerståhl, vars syfte var att fast- ställa kyrkans läge och torn. Av kyrkobyggnaden återstår en lång rektangulär stengrund som mäter 10 x 6,5 meter invändigt. Byggnadsrester efter kor eller absid saknas helt. Murarna kvarstår till 1 meter i höjd. De anses slarvigt lagda och består av stora och små block om varandra utan ordentligt bindemedel. Ingången har varit mitt på östra långväggen. De få lösfynd som påträffats kan inte bidra till ytterligare datering. Detta gäller även de gravar som närmare undersökts. Kyrkan omnämns i en handling på 1300-talet, samt i en handling från år 1540 där den sägs vara avlagd.

 

Koordinater: 58.215937, 13.306641

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

13 Bilder