Stafsinge gamla kyrkoplats

Falkenbergs Kommun

 

Stafsinge gamla kyrka var en medeltidskyrka och den uppfördes troligen på 1100-talet. Gamla kyrkans planform framgår av en ritning från 1793. Byggnaden bestod av ett rektangulärt långhus och ett smalare rakslutet kor. Samma år 1793 utvidgades kyrkan österut och omdanades till en salkyrka med ett tresidigt avslutat korparti, ett vidbyggt vapenhus i söder och ett kyrktorn av trä. 1863 revs den gamla kyrkan varvid inventarier, bjälkar, bräder mm. såldes på auktion. Så även triumfkrucifix men återköptes senare. Kyrkogården och kyrkplatsen är väl inhägnad av en mur. Inga spår finns ovan jord efter kyrkan men ett större antal gravhällar från 1800-talets första hälft står resta på kyrkogården. Stafsinge medeltida kyrka var helgad åt den norske helgonkungen Sankt Olof. Kyrkan hade ett bemålat tak. Några få brädor har återfunnits och finns uppsatta som en tavla i den nya kyrkans långhus. Vissa delar av målningen är stilmässigt lika de som Sven Wernberg utförde.

 

Koordinater: 56.923304, 12.50066

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

69 Bilder