Stenbalksbron i Ekås

Borås Kommun

Uppgift om brons ålder har ej kunnat spåras men att den är mycket gammal framgår av fotot. Att den tillhör 1700-talet kan anses helt godtagbart. Den mäktiga stenhällen mäter 2,7 x 1,3 meter och är som en gångbro. Men den var mer än så. Redan från början tjänade bron också som körbro för ox- och hästvagnar. Vagnarna var bara 80 - 90 centimeter breda och hade fällbara lämmar. De var försedda med trähjul och träaxlar. När de började knarra och gnissla smörjdes de med sniglar. Detta lät sig dock inte göras vintertid då bäcken var isbelagd.

Koordinater: 6406319, 1326279

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder