Stenbro Bollebygd

Bollebygd Kommun

 

Bron är troligen uppförd 1844. De två mittersta valven har en fri spännvidd av bortåt fyra meter, de yttersta är knappa tre meter. Det östligaste  valvet har ett större avstånd till nästa valv än avståndet mellan de övriga. Den för dåtiden väl tilltagna bredden, 5,2 meter, kan antagas vara en ursprungliga. Denna välbyggda stenvalvsbro och tillika tullbro tillmättes stort kulturhistoriskt värde - en påminnelse om svunna tider. Längs brons vardera sida finns 12 stengardister med överlöpande svartmålade järnrör. Noskonerna  är kraftigt dimensionerade. Bron togs år 1943 ur bruk efter drygt 100-årig "tjänstgöring" i och med att den nya Göteborgsvägen byggdes.

 

Koordinater X 6400116, Y 1312668

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder