Stenbro Alingsås 217:1 "Gasverksbron"

Alingsås Kommun

Gasverksbron är en av tre historiaska broar i Alingsps stadskärna och var den forna ut- och infarten från Alingsås mot Göteborg. Förr kallades den för Västra bron eller Järnbron och var från början en konstruktion av trä, men ersattes 1825 av en välvd stenbro.

Fram till 1964 användes Gasverksbron för fordonstrafik. Den var mycket smal och när den även riskerade att skaka sönder av den tunga trafiken togs det beslut om att bygga en ny och betydligt bredare bro över Lillån i Västra Ringgatans förlängning. Gasverksbron fick vara kvar för gångtrafik.

Namnet Gasverksbron kommer av att det redan 1864 uppfördes ett gasverk i kvarteret Klockan vid Lillån. Det stod kvar fram till 1939 då ett nytt och modernt gasverk byggdes i kvarteret Ljuset som ersatte det gamla. Det gasverket användes som energikälla i Alingsås fram till 1956. Alldeles i närheten av Gasverksbron uppfördes 1909 Alingsås Stads Elektricitetsverk, som året efter levererade el till de första kunderna.

Källa: Skylt på Plats

Koordinater: 57.93041, 12.52887

Fotodatum 20240222

Publicerad 20240401

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

18 Bilder