Stenbro "Alvared" Åsarp

Falköpings Kommun

Vadstället i Alvared har sedan urminnes tider varit den givna platsen att ta sig över Ätran. En träbro finns utsatt just på denna plats på en karta från år 1642. På 1700-talet planerade man att ersätta den uttjänta träbron med ny bro av ekvirke. Den nya bron skulle byggas på samma plats och vara lika stor som den gamla, d.v.s 175 alnar lång, 10 alnar bred och 4 alnar hög. Träbron uppfördes dock aldrig, eftersom en kunglig förordning från 1752 införde en bestämmelse  om att broar byggda för allmänna medel skulle tillverkas av sten.

År 1766 byggdes därför istället en stenbro i Alvared. Dane hade dyra stickbågsvalv och kraftigt inåtlutande sidomurar. Den lutande sidomuren på uppströmssidan höll dessvärre inte så länge. På 1830-talet var man tvungen att ersätta den med en lodrätt mur. I slutet av 1800-talet togs det fjärde valvet i den norra brodelen bort. På så sätt skapades ett mycket långt landsfäste på den norra stranden. Alvareds bro stängdes för trafik på 1920-talet och år 1972 reparerades bron efter skador orsakade av 1952-års översvämning.

Vid 2011-års restaurering höjdes de nedsjunkna valven, all vittrad sten ersattes med ny sten och nya räcken sattes upp.

Koordinater: 6435852, 1366781

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder