Stenbro Gävle 32:1

Gävle Kommun

Platsen för Gustavsbro har sedan före vikingatiden varit det bästa stället att ta sig över Gavleån. Här kan du läsa om Gustavsbros historia.

Gustavsbro 1864
En viktig ridväg gick i den sträckning som huvudleden idag har. Ingen vet hur gammalt broläget är men det kan ha funnits där redan under vikingatiden. Ån skilde två områden åt: Inre och Yttre Valbo. I Yttre Valbo bodde de familjer som tillhörde vikingaflottan. Området var stadens äldsta mark, Gafleägorna, omnämnda under medeltiden. Bron hette Gavlebron innan den byggdes som 1772 och fick sitt nuvarande namn, Gustavsbro.

Området nordöst om bron kallades under 1800-talet Löten. Det var ett av Gävles första industriområden. 1839 anlades Gävles första industriella keramiktillverkning i en liten fabrik på området. Fabriken gavs namnet Västra fabriken. Till en början tillverkades bara hushållskeramik och blomkrukor här. Med åren och efter flera ägarbyten, utvidgades tillverkningen även med kakelugnar. Man kan tänka sig en kraftigt ökad efterfrågan på kakelugnar efter Gävle stadsbrand 1869, då staden återigen skulle byggas upp. Som mest hade fabriken 15 anställda. Kakelugnsfabriken gick i konkurs 1893.

Källa: Gavle.se

Fotodatum 20230822

Publicerad 20230929

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

29 Bilder