Stenbro Härlunda 15:1

Skara Kommun

Stenbro, 34 m l (N-S), 6,5 m br och 3 m h. Tre spann. Byggd avsprängd gråsten. Räcke av moderna järnstänger. Över bron är ett0,60 m tj cementlager. I SV hörnet av bron är en sten, 1,15 m l,0,45 m br och 0,80 m h, troligen sandsten, där inskriften 1853finns på Ö sidan, marknivå. Se skiss i boken. Enligt uppgift (Gustav Lundgren, Broke 1:5) har stenen stått vid kantens V mitt .Ett fotografi visar att bron haft en stenmur i 2 lager av stora stenblock (sandsten). Översta lagret var förbundna med järnsinka. Markeringen över själva stenvalvsbron som enligt excerpt har bevarandevärde med stort lokalt intresse

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder