Stenbro Hudene326

Herrljunga Kommun

Stenbro, 5 m l (N-S), 4 m br och 0,6 m h. Byggd av kallmurade stenar, 0,2 - 0,5 m st, kraftigt övertorvade med ett cementrör i botten. Bron leder över en grävd ränna markerad på laga skifteskartan år 1867 men ej markerad i äldre kartmateriel (se separat beskrivning). Enligt en geometrisk ägomätningskarta år 1729 finns en markering över ån och i akten omtalas att det förr funnits en väg över huvudfåran. Möjligen kan nuvarande bro ha utgjort en del av den gamla vägsträckningen vilken troligen ombyggts till bro vid grävningen av rännan. Inga spår i huvudfåran efter någon tidigare bro kunde iakttagas vid inventering år 2016.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Koordinater : 58.056637, 13.089493

Fotodatum 20240310

Publicerad 20240405

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

11 Bilder