Stenstorps kyrka

Falköpings Kommun

Stenstorps kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Stenstorps församling i Skara stift. Den ligger i Stenstorp i nordöstra delen av Falköpings kommun. Vid 1800-talets början revs de medeltida kyrkorna i Stenstorp, Brunnhem och Södra Kyrketorp, och 1817 byggdes en ny gemensam kyrka i Stenstorp. På platsen för de äldre, medeltida kyrkorna i Brunnhem och Södra Kyrketorp står nu klockstaplar för böneringningar under somrarna.
Kyrkan är en av stiftets tidigaste uttförd i nyklassicistisk stil. För ritningarna svarade Jacob Wilhelm Gerss och byggnaden har drag från äldre stilepoker, exempelvis det tresidigt avslutade koret. Inredningen är ljus, slät och stram i det luftiga och ljusa kyrkorummet. Det domineras av altaruppsatsen och predikstolen som är ursprungliga. Kyrkan restaurerades 1931 och 1957.
Dopfuntarna från de tidigare tre kyrkorna är nu samlade här. De är daterade till 1100- och 1200-talen. Till vänster om koret finns Stenstorps gamla dopfunt och i vapenhuset står Södra Kyrketorps dopfunt. I tornet förvaras cuppan till vad man tror vara Brunnhems gamla dopfunt. Altartavlan från 1924 är en uppståndelsemålning utförd av Gunnar Erik Ström i Göteborg. Den ersatte ett tidigare enkelt träkors.
En bibel från 1501, en så kallad Versio Vulgata, är tryckt av Anton Koberger i Nürnberg. Det är kyrkofader Hieronymus bibelöversättning från hebreiska till latin. Bibeln skänktes till kyrkan 1674. Det finns en senmedeltida mellanklocka utan inskrift.
Den ljudande orgelfasaden på läktaren i väster har ett mittparti som byggdes 1842 av Johan Nikolaus Söderling och vilken kompletterades med tillbyggda sidor 1913. Verket som tillkom 1962 är tillverkat av Frederiksborg Orgelbyggeri. Det renoverades och omdisponerades 1999 av Walter Thür Orgelbyggen. Instrumentet har nitton stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Koordinater: 58.267887, 13.7079333.707933

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

52 Bilder