Storsjön Runt i Augusti

Borås Kommun

 

En vandring på Storsjöns botten på ca 13,5 km.. Just nu har man sänkt nivån i Storsjön p.g.a arbeten med dammvallar, dammluckor m.m.  Det är många kulturminnen som ser dagens ljus igen, senast sänkte man sjön 1975 för samma sort arbete. Lite historik Storsjön är en skapad sjö. Rydboholms AB, grundat
1834, var Sveriges första mekaniska väveri. Bolaget utnyttjade Viskan för kraftförsörjning. För att bättre kunna styra vattentillgången och få ökad tillgång till vatten
beslutade bolaget 1905 att anlägga ett vattenmagasin – det som nu kallas Storsjön. Vattendomen fastställdes 1907. En tunnel sprängdes genom berget för att leda vattnet till Rydboholm.
Allt arbete var klart 1909 och Storsjön var full med vatten för första gången 20 januari 1910. Då hade vattennivån höjts med 10 m. Ett helt landskap med gårdar och jordbruksmark låg nu under Storsjöns yta. Flera mindre sjöar försvann men några namn finns bevarade än idag som namn på vikar. Storsjön har varit vattentäkt för bland annat Viskafors och Svaneholm.

Det finns lite text och hisyotik på en del bilder.

Koordinater: 57.640336, 12.828963

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

120 Bilder