Sundholmens Slottsruin Äspered

Borås Kommun

 

Omkring år 1550 uppfördes en fast borg på den förut träbebyggda gården Holmen. Dess planform blev ett grekiskt, dvs likarmat kors. Troligen byggdes huset ovan källaren i tre våningar och de fyra korsarmarna avslutades uppåt av trappgavelsrösten. När lugnare tider inträdde i landet, upphörde försvarsaspekten och man lade huvudvikten vid större, ljusare, bekvämare och mer representativa bostäder. Sundholmens fyra "svicklar" byggdes ut och fick troligen tornform.  Sannolikt drabbades slottet av en brand i början av 1600-talet och omkring 1611 företogs en genomgripande ombyggnad. Man slopade då den översta våningen och lät byggnaden täckas av två parallella tak i nord- sydlig riktning. Ett nytt och större trapptorn byggdes och ett altanförsett trä- torn byggdes över sydfasaden. Efter 1600-talets mitt stod slottet mestadels obebott och förfallet började. Större delen av de vidsträckta ägorna indrogs till kronan genom Carl XI:s reduktion.. År 1706 brann slotten en andra gång och kom aldrig mer att återställas. I mer än 100 år låg ruinen som ett övervuxet stenkummel. Mellan åren 1934 - 1936 grävdes den ut och konserverades. Det brunna slottet ersattes på 1720-talet av en liten karolinsk herrgård på fastlandet mitt emot slottsruinen, Sundholmens gård.

 

Koordinater X 6406399, Y 1346384

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder