Suntaks Kyrka

Tidaholms Kommun

 

Suntaks kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2002 tillhör Valstads församling (tidigare Suntaks församling) i Skara stift. Kyrkan ligger i Suntak i Tidaholms kommun.
Under slutet av 1800-talet planerade man att bygga ut den gamla kyrkan, Suntaks gamla kyrka, men vid sekelskiftet tog man beslutet att bygga en helt ny kyrka. 1899 påbörjades byggnadsarbetet och 1902 invigdes den nya kyrkan. Nuvarande stenkyrka är uppförd i nyromansk stil och ritad av Folke Zettervall. Kyrkan består av ett långhus orienterad i nord-sydlig riktning, ett kvadratiskt kor i norr, sakristia väster om koret och ett kyrktorn i söder. Kyrkan vilar på en sockel av granit och har vitrappade fasader. Kyrkan renoverades 1970–1971 i samarbete med arkitekt Tore Virke.
Dopfunten av sandsten är från 1100-talet. Vid renoveringen 1970-1971 rekonstruerades funten och försågs med nytt mellanparti efter anvisningar av landsantikvarien Sven Axel Hallbäck. Predikstolen är tillverkad av Jonas Ullberg 1713 och fanns i gamla kyrkan. Vid renoveringen byggdes ett nytt altare. En skulptur flyttades från predikstolen till ett nybyggt altarskåp. Skulpturens motiv är Kristus med världsklotet. En orgel med fem stämmor byggdes 1903 av Levin Johansson.

 

Koordinater: 58.126583, 13.872356

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

26 Bilder