Tallås Järnvägsstation

Ockelbo Kommun

När järnvägen Wintjern - Lilla Björnmossen skulle byggas ut mot Jädraås var Tallås tänkt att bli grenstation för ett bispår till Åmpt. Planerna ändrades dock och stationen flyttades 12550 fot, eller knappt 4 kilometer, österut till denna plats.Dessuton skrinlades tankarna på en bibana, då man istället bestämde att httan i Åmot skulle läggas ner när masugnen i Jädraås byggts ut och fått järnväg.Sträckan, vari museibanan västligaste del ingick, blev klar år 1880. under utbyggnadsåren basade byggnadschefen J. A. Westerlund på Tallås och han kom sedan att bli trafikchef och i hög grad leda banans utveckling ända till sin död 1919.

Ända från början varit en ren ödemarksstationen utan annan egentlig bebyggelse än järnvägsbyggnaderna. Stationshuset timrades helt i tidens stil och hade från början spåntak. Redan år 1892 inreddes väntrum, men det skulle dröja ända till år 1897 innan persontrafiken startade. Då fanns stationsur och godsvåg. Takkupan och rödfärgad panel tillkom först år 1908 då huset byggdes om och reparerades. År 1931 renoverades stationen och den fick då även sin ljusa färgsättning. I princip är huset än idag i samma skick som då, t.ex finns inte någon elektricitet.

Med tanke på den mycket ringa trafiken är huset egentligen snarare att betrakta som en banvaktstuga än ett stationshus. Banvakten skötte förutom inspektionerna även stationsgöromålen. Hans hustru var anställd för att passa telefonen, men fick även rycka in och sälja de biljetter och hantera gods. På Tallås har även ett stort antal flottare och timmerkörare huserat under de olika säsongerna. För dessa fanns två andra enkla bostadshus, ett vid ån och ett bakom magasinet, där även ett stall fanns. Båda är sedan länge rivna. På trettiotalet, under bygget av vägenmellan Jädraås och Rönnbäcken, bodde ett tag AK-arbetare med klocka på stationens övervåning, vilket annars i princip stod tom.

Källa: Skylt på platsen

Koordinater: 60.869414, 16.409049

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

79 Bilder