Tämta Kyrkoruin

Borås Kommun

 

Här stod den gamla kyrkan i Tämta by. Kyrkan uppfördes under medeltuiden, möjligen redan under 1100-talet. Den byggde av gråsten och kom att användas ända till 1800-talets mitt.

Under den tidsperioden kom befolkningen i byn att växa. Även om den gamla kyrkan sägs ha rymt 240 personer blev den slutligen för liten, sliten och förfallen. År 1830 bestämdes att man inte fick fortsätta med reparationer. En ny skulla byggas när Tämta och Vänga kyrkor slutligen rasat. Men 1849 fick Tämtaborna lov att bygga en ny egen kyrka. Då fanns det omkring 450 personer i socknen fördelat på ett 90-tal hushåll. Bland dessa fanns 47 självägande jordbrukare, 2 arrendatorer, 1 skogsvaktare med boställe, 5 jordtorpare samt 6 soldater och 1 mjölnare. Allmogen beskrevs år 1853 som "självständig, ärlig och laglydig samt fyndig och ihärdig, som i allmänhet med skogsbygdens innevånare".

Platsen vid den gamla kyrkan var sank och man valde därför en plats mellan Tämta och Hestra gård. När kyrkan var klar 1865 flyttades många saker med från den gamla kyrkan: en medeltida dopfunt och kyrkklockor samt predikstolen från 1600-talet följde med i flyttlasset. Med tiden kom en madonnafigur från 1200-talet att hamna på Borås museum. Den gamla kyrkan revs. År 1942 rekonstruerades grundmurarna och en minnessten restes. Vid korets norra sida hittades då ett stenfundament av pyrfyritisk diabas. Man har tänkt att fragmentet kan vara från ett medeltida resealtare. På kyrkogården finns flera äldre gravstenar, bland annat ring och rundkors. Några av dem kan ha medeltida ursprung.

Källa: Skylt på plats

Koordinater: 57.896698, 12.919439

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

27 Bilder