Tämta Kyrkoruin

Borås Kommun

 

Tämta gamla kyrka låg mitt i Tämta by, någon kilometer söder om nuvarande kyrka och var av okänd ålder med troligen medeltida. Den var av gråsten och ungefär 15 x 8 meter med två målade läktare (en i väster och en i norr med långa stolrum), rymmande 240 personer och täckt med ekspån. Sakristia saknade, troligen blev den målad dels år 1666 och dels strax efter år 1753 av Detleff Ross. Altaret var av sten med träskiva, befolkningen ökade och kyrkan blev för liten och förföll alltmer. Kungl. Maj:t hade år 1830 förordnat att varken Tämta eller Vänga kyrka fick repareras mera. När de båda hade rasat samman skulle en ny gemensam kyrka byggas. Detta accepterades dock inte av församlingen utan år 1849 fick Tämtas invånare tillåtelse att uppföra en egen kyrka. Då var den gamla fall- färdig och revs år 1865

 

Koordinater X 6422804, Y 1328880

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder