Tarsled Kyrkoruin

Herrljunga Kommun

 

Tarsled kyrka uppfördes i sandsten på 1100-talet, den hade långhus som var åtskilt från koret med en triumfbåge. Långhuset hade byggts till i väster så att kyrkan var pastoratets största. Fönster fanns endast i söder. Kyrkan revs år 1863 då man uppfört en för Tarsleds och Herrljunga församling gemensamma kyrka. I dag finns det en stensättning som utvisar den forna kyrkans storlek och läge. År 1909 restes även en minnessten med inskriften: "Till minne av Tarsleds kyrka, uppförd sannolikt på 1100-talet. Nedriven  1863. Församlingsbor reste stenen 1909". Den gamla kyrkan hade en klockstapel och år 1956 uppfördes en ny klockstapel med skiffertak på platsen. Den invigdes samma år av biskop Sven Danell.

 

Koordinater X 6442476, Y 1333392

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder