Tarsled Kyrkoruin

Herrljunga Kommun

 

Tarsleds gamla kyrka, kyrkans byggnadsår är okänt, men traditionen vill berätta att den uppfördes i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet. Byggnaden murades huvudsakligen av sandsten och hade särskilt markerat kor, som genom en rundbågig muröppning, den s. k. triumfbågen, avskildes från kyrkorummet. Kyrkan saknade fönster på norra sidan. I koret fanns en markerad grav för en löjtnant Tornberg.

I en fristående klockstapel hängde en klocka, som enligt sägnen danskarna skulle ha tagit från Larv år 1611 men på sin återfärd tvungits att lämna vid Tarsled gamla kyrka. Den klockan hänger sedan 1865 i Herrljunga - Tarsleds gemensamt byggda kyrka, där också Tarsleds kyrkas lillklocka, som enligt uppgift lär ha inköpts från Västerbitterna år 1789, fåtts sin plats.

År 1863 nedrivs Tarsleds gamla kyrka, som var den största inom Herrljunga pastorat och år 1865 fick Tarsled gemensam kyrka med Herrljunga. En stensättning å Tarsled kyrkogård markerar den gamla kyrkans läge och storlek. På minnesstenen därstädes läses följande:

"Till minne av Tarsleds kyrka, uppförd sannolikt på 1100-talet. Nedriven 1863. Församlingsbor reste stenen 1909.

Källa: Skylt på plats

 

Koordinater: 58.074901, 12.981007

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

31 Bilder