Töreboda

Töreboda Kommun

Vid tiden för järnvägens tillkomst på 1860-talet trodde man att Töreboda skulle komma att bli en av banans viktigaste stationer med dess strategiska läge intill den relativt nybyggda Göta kanal. Mötet mellan de två transportmedlen ansågs på 1860-talet vara en garant för platsens betydelse men då Göta kanal kom att bli omodern i samma stund järnvägen invigdes fick aldrig platsen den betydelse som till exempel järnvägsbyggnadschefen Nils Ericson hoppats på. Stationen, som är bevarad från banans invigning, vittnar om stationens tänkta betydelse då det vid banans öppnande var mycket ovanligt med stora stenstationer annat än i de redan etablerade städerna.

I mitten av 1800-talet fanns ingen gemensam tid för hela Sverige, man hade en tid i Stockholm och en i Göteborg. För att kunna få tidtabeller som stämde behövdes en "originaltid". Denna togs då i Töreboda.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

30 Bilder