Torgbrunnen i Borås

 

På Stora Torget står springbrunnen även kallad för torgbrunnen eller Sjuhäradsbrunnen. Den skulpterades 1939 i Stockholm och fraktades till Borås under stort pådrag mitt under andra världskriget. Springbrunnen är en skulptur av Nils Sjögren som levde 1894 - 1952. Brunnen skulpterad i relief som skildrar forna dagars arbetsliv och näringslivets utveckling i bygden. Här finns både jordbruks-, textil- och smidesarbete avbildade i mycket stor realism. Brunnen kategoriseras idag av Riksantikvarieämbetet som ett byggnadsminne av riksintresse.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

35 Bilder