Torpa Stenhus

Borås Kommun

 

Den förste kände ägaren till godset Torpa var en man vid namn Bengt Arvidsson. Han gifte sig år  1397 med Elin Torstendotter och gav henne gårdarna  Torpa, Marbäck, Näs och Kärr i morgon- gåva. År 1400 blev Elin änka och överlät då sina egendomar till drottning Margaretas gunstling, Abraham Brodersson Tjurhufvud. Nästa innehavare av Torpa gård var Kristina Gunnarsdotter som tillsammans med sin man, väpnare och häradshövdingen i Kind Knut Arvidsson bosatte sig på Torpa. Hur bebyggelsen såg ut vid denna tidpunkt är inte känt, men eftersom stormännen fick nöja sig med relativt enkla bostäder utgjordes den förmodligen av ett trähus. Det är möjligt att lämningarna ute på Husö i yttre Åsunden är rester efter Torpas första försvarsanläggning. Efter Knut och Kristinas bortgång ärvdes Torpa av deras son, riksrådet Arvid Knutsson. Det anses vara under hans tid som ett fast hus uppfördes som en befästning på gården. Stenhuset var  ursprungligen knappt hälften så stor som det är idag, endast 18 x 13 m. De äldsta delarna av Torpa stenhus tros ha uppförts omkring år 1470.

Själva uppförandet var ett stort byggnadsprojekt med åtskilliga yrkesmän inblandade. Efter Arvid Knutsson följde ägarna, Olof Arvidsson Stenbock och Gustav Olofsson Stenbock. Ätten Stenbock hade alltsedan slutet av 1400-talet haft mer eller mindre kontakt med den styrande maktsfären i Sverige. Borgen fungerade inte bara som försvarsborg utan även som permanent bostad åt borgherren och hans familj som bodde på den översta våningen. Inne i borgen bodde även soldater och kökspersonal. Ingången på den tiden fanns på sjösidan du kan se den idag om du går ner i källaren. Byggnaden hade höga, släta murar med små smala fönster som gav ett kärvt avvisande intryck. Senare genomförda våningsregleringar gör att det är svårt att urskilja de olika planens funktion under medeltiden. Endast ett par rum är helt intakta från denna tid, det tunnvälvda knekt rummet i källaren och Borgstugan med kryssvälvda tak. Utanför detta rum kan du se rester av det gamla trappsystemet som en gång sträckte sig likt en labyrint inne i borgens väggar.

 

Koordinater X 6394384, Y 1349214

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder