Torplämning Nr 75 Våthult, Smälingsgården,

torpet kallades Frisatorpet

Herrljunga Kommun

 

Anna-Britta Johansdotter F 30/9 1832 i Skölvene, D 14/10 1906

Hon kallades för Frisa-Britta, troligen för att hennes morfar hette Anders Fris. Modern Cajsa Andersdotter var ogift men hon gifte sig sedan och Anna-Britta fick så småningom fyra halvsyskon. Frisa-Britta hade det fattigt hon fick  understöd av fattigvården men mellan raderna tycker jag mig kunna läsa att hon var inte rädd för de styrande i socknen. Hon var på dem ideligen, hon vill ha reparerat sin stuga men fick avslag. Gubbarna, de tyckte att det inte behövdes, men ett protokoll från 1894 visar skam den som ger sig.

Så lydande protokoll

Fattighjon Anna-Britta Fris på Våthult hade av nämnden begärt att få sin stuga reparerad. tagande stugan i besiktning  beslöt nämnden att den skulle brädfodras, omtäckas med halm och torv, uppsättas nya poll, vindskivor, sidåsstockar på södra sidan. Sedan fick hon för sig att åka till Amerika, året var då 1903. Hon var på gubbarna igen.

Protokollet berättar:

Anna-Britta Fris på Våthult  hade hos ordföranden gjort en framställan om att kommunen skulle bekosta hennes resa till N. Amerika, där hon uppgivit sig ha en systerdotter som skulle kunna försörja henne, men som hon nu icke hade intyg härom eller bevisa detta så att kommunen icke skulle äventyra att få betala återresan och fortsatt försörjning blev hennes begäran avslagen. Hon kom således aldrig till Amerika. År 1905 blev hon sjuk och behövde vård. Året där på avled hon.

 

Koordinater: 58.046427, 13.1987

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

8 Bilder