Hamrånge 265:1

Gävle Kommun

Norrsundets äldsta bevarade byggnad, idag ett industrimuseum.
Sitt utseende fick det forna maskinhuset, när det byggdes om vid förra sekelskiftet, Kastellets användningsområden var minst sagt skiftande genom åren. En ångdriven generator i maskinrummet distribuerade länge ström både till industrin och arbetarbostäderna.

Här förvarades brandsprutor och andra redskap till brädgårdens brandförsvar och byggnaden fungerade också som arrestlokal. Så pampig ansågs den, att den ända fram till 1960-talet blev något av en representationsbyggnad vid högtidliga tillfällen, eller när det vankades storfrämmande på ”Bruket”.

Järnvägens och hamnens historia skildras i den gamla transformatorstationen intill.

Källa: Adala.se

Fotodatum 20230822

Publicerad 20230929

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

66 Bilder