Träindustrilämning Bredared 82

Borås Kommun

Sågverkslämning, ca 30 x 15 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 sågverksgrund med ränna. Sågverksgrunden är ca 30 x 5-10 m (N-S) och intill 3 m h, av kallmurade, delvis tuktade stenar, 0,3 - 1 m st, delvis övertorvade. Flera stenpelare finns. Tvärs över grundens S del ligger flera flata stenhällar, 2 - 3 m l (Ö-V), 0,5 - 1 m br och 0,3 - 0,4 m tj, övertorvade. En delvis stenskodd ränna, 2 m br går rakt genom grunden och fortsätter mot N. Omedelbart S om grunden är en tvärgående väg där rännan har fortsatt men är nu ersatt av ett plaströr. Rännan fortsätter sedan även mot S Ett sågverk är markerat här på häradsekonomiska kartan 1890-97.

Koordinater: 57.815104, 12.910615

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

49 Bilder