Ullene Kyrkoruin

Falköpings Kommun

 

Ullene gamla kyrka var uppförd i romansk stil med rakslutet kor. Byggnaden var belägen på en stor sandbacke 3,5 meter hög som möjligen är en avplanad storhög. Långhusets innermått var 8,5 x 6,5 meter och korets innermått 4,5 x 3,5 meter. Hela anläggningens längd har varit 14,9 meter och dess bredd 8,6 meter. Materialet bestod av tuktad sandsten och bearbetad gråsten. Sandstenen ingick främst i byggnadens yttermurar och flata gråstenshällar i korets golv. Altaret i koret har varit 1,5 X 0,95 meter stort och uppbyggt av kalksten till en höjd av en meter. Bänkar av sten har funnits längs korets norra och södra sidor. Skalmurarna har haft en gulvit puts. Den medeltida kyrkan i Ullene revs 1847 samtidigt som den nya kyrkan byggdes cirka hundra meter längre norrut i kyrkbyn. Ruinen efter den gamla kyrkan grävdes ut och konserverades 1967. Vid utgrävningen hittades en hel del gamla mynt, varav 150 är från medeltiden. De äldsta är svenska och norska mynt från slutet av 1100-talet. Även danska medeltidsmynt hittades.

På en sten står det inristat:

"HÄR INVID STOD ULLENE KYRKA TILL ÅR 1847"

 

Koordinater: 58.18479, 13.347297

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

60 Bilder