Vägvisarsten Bollebygd 2:1

Bollebygd Kommun

Vägvisarsten av kalksten, 1,12 m h., 0,3 m br och 0,28 m tj, vid basen. Profilerat överstycke. Postamentet är kallmurad och runt.

                        På den östra sidan är följade text            på den södra             på den västra sidan

                                           Till                                       Till Töllesjö                  Till Byagärde

                                         Borås                                      holm och                       och Gö-

                                                                                        Alingsås                         theborg

                                                                                         1808                             1808

                                                                                          F L                                F L

Källa Riksantikvarieämbetet

Koordinater: X 6398288, Y 1306756

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder