Vägvisarsten Grude 35:1

Herrljunga Kommun

 

Vägvisarstolpe, sandsten, 1,0 m h kvadratisk genomskärningsyta 0,23 x 0,23 m.  Stenens plana toppyta

har fasats åt sidorna. På stenens mot NNÖ vettande sida finns följande inskription: "Till Molla". På stenens

mot NV vettande sida finns följande inskription: " Till Ljungs stuga". Postament 1,6 x 1,5 m intill 0,7 m h.

Postamentet är kallmurat av hälliknande 0,4 - 1,0 m stora stenar.

 

Källa Riksantikvarieämbetet

 

Fotodatum 20190104

 

Koordinater N 57.98813°, E 13.06020°

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder