Vägvisarsten Hov 61:1

Herrljunga Kommun

 

Vägvisarstolpe, kalksten, upprest vid granskningen, tidigare omkullfallen vid trädfällning, 0,9 m l,  kvadratisk genomskärningsyta, 0,25 x 0,25 m, stenens överdel är pyramidformad och toppen avplanad.  Stenens text är vänd nedåt,

varför den ej kan läsas. Text på stenens mot V vända sida: "Till Molla". Postamentet är skadat i NV hörnet 1,5 x 1,5 m, 0,6 m h, kallmurat av 0,3 - 0,6 m stora stenar,  hälliknande och klumpformiga stenar.

 

Källa Riksantikvarieämbetet

Koordinater X 6431744, Y 1338883

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder