Vårkumla Kyrka

Falköpings Kommun

 

Vårkumla kyrka är en kyrkobyggnad i Kinneveds församling (före 2002 Vårkumla församling) i Skara stift. Den ligger i sydvästra delen av Falköpings kommun.
Kyrkan uppfördes i huvudsak under åren 1135-1250. Den har klockstapel och ett rakt avslutande kor i öster. Vapenhuset i söder liksom sakristian i norr har tillkommit senare. Kyrkorummets kryssvalv och långhusets målningar är senmedeltida, sannolikt från 1400-talet. Målningen i koret anses vara från 1600-talet. En tronande madonnaskulptur från mitten av 1200-talet utförd i ek. Höjd 122 cm. Fyra helgonfigurer som suttit i ett altarskåp från slutet av 1400-talet. På altaret står en malmljusstake från 1700-talet. Vid kyrkan finns flera bevarade medeltida gravstenar. Två är försedda med runskrift och den mest välbevarade - Vg 139 - står uppställd vid kyrkans södra vägg.

 

Koordinater X 6441040, Y 1367498

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder