Västerbro i Borås

Borås Kommun

Gamla Västerbro i Borås ersattes med dagens Västerbro strax efter sekelskiftet 1900. I länsmuseets broinventering 1980 sägs om denna bro: ''Bron som har tre valv med spannen 5,3, 6,2 och 7,0 meter är byggd av stenbeklädd oarmerad betong cirka 1908. Tillsammans med Nybron i Borås den största betongvalvbron i länet och den enda med tre valv. Den har dekorativa räcken; förvaltas av Borås kommun. Grupp 1A!”. (Högsta bevarandegrupp).

Västerbro har senare breddats för att motsvara tidens trafikkrav. Då försvann de ursprungliga klassiskt utformade räckena. De tre segmentvalven är på brosidan mot Krokshallstorget helt dolda av en svart trumma.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

14 Bilder