Vattentornet Interiör 2017

Borås Kommun

 

Borås mest kända silhuett har i ålder passerat ett sekel. Vattentornet invigdes nämligen den 1 juli 1900 och var sedan i bruk fram till slutet på 1960-talet.  När tornet byggdes var Borås  inne i en mycket expansiv fas och det gamla vattenverket vid Pickesjön klarade inte längre behovet. Detta hade anlagts 1881 och vattnet leddes med självtryck till en reservoar i Annelundsparken. Ingenjören Gustaf Richert utformade ett förslag med ett vattenverk vid Ålgården och en högreservoar på Kvarnberget, 47 m högre. Vattnet skulle tas från rullstensåsen utefter Viskans dalgång, men ibland kom även orenat vatten från ån in i systemet. Anläggningen skulle, tillsammans med den gamla från Pickesjön, räcka för 40 000 invånare. Kvarnen vid Ålgården ändrades till pumphus. Brandkåren behövde något högre tryck och anläggningen kompletterades med ett 13 m högt ståndrör, vilket förklarar behovet av ett torn. Själva vattenreservoaren är nämligen nedsprängd i berget och rymmer 780 kbm. Från 1923 kompletterades anläggningen vid Ålgården så att den även kunde ta emot åvatten, som snabbfiltrerats och steriliserats med klor. Änkan Maria Hedin (Lyckan) sålde mark för 10 000 kr och bokhållaren Börjesson för 2 000 kr på Kvarnberget. Som arkitekt anlitades Erik Josephson. Han hade stort intresse för försvarsbyggnader, vilket kan förklara vattentornets utseende. Byggmästaren Martin Johansson åtog sig att bygga reservoaren för 20 000 kr och den överbyggda borgen för 25 000 kr.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

91 Bilder