Vattenverket Pickesjön

Borås Kommun

I slutet på 1800-talet hade Borås Stad cirka 5000 invånare. 3 brunnar gav boråsarna vatten. 1880 beslutades att dämma upp Pickesjön och bygga ett vattenverk. Man beräknade att behovet var 600 m³/dygn. 1881 började man använda Pickesjön för att försörja Borås Stad med vatten. Den förbättrade dricksvattenkvaliteten gjorde att död-ligheten minskade med nästan 1 %! På 1920-talet höjdes sjöns vattennivå med 1 m för att öka magasinsvolymen. Vattenverket producerade mellan 300 000 – 500 000 m³ vatten om året. Vattenverket användes inte efter 1993 och byggnaderna och dammarna revs 2004.

Källa: Borås Stad

Fotodatum 20230221

Publicerad 20230716

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

46 Bilder