Vinbergs Kyrka

Falkenbergs Kommun

Vinbergs kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2010 tillhör Vinberg-Ljungby församling (tidigare Vinbergs församling) i Göteborgs stift. Den ligger i Vinbergs kyrkby i Falkenbergs kommun.

Kyrkobyggnaden
Med sin storlek och sitt pampiga utförande är Vinbergs kyrka ovanlig för sitt slag. Kyrkor av liknande storlek och utsmyckning är oftare omgivna av tätare bebyggelse. Kyrkan är byggd i nygotisk stil och är ritad av den välkände arkitekten Adrian C Peterson. Vinbergs kyrka är en av få kyrkor av Peterson där både insida och utsida bevarats i, i stort sett, ursprungligt skick. Kyrkan är byggd av granit i oregelbundna stenar, ett så kallat cyklopmurverk. Kyrkan stod klar 1899 och byggdes för att den gamla blivit för liten för församlingen. Den gamla kyrkan revs några år efter att den nya tagits i bruk, men platsen där den gamla kyrkans yttermurar stod markeras idag av en häck och en minnessten. I samband med invigningen av kyrkan 1899 kunde man läsa i pressen: ”Den vackraste kyrkan på landsbygden i Göteborgs stift torde enligt erfarnes utsago Vinbergs kyrka vara”

Inventarier
Stjärnhimmeln ovanför altaret är av det ovanligare slaget, väldigt vackert, särskilt om man tar sig lite extra tid att beskåda den. Hur många stjärnor räknar du till? Predikstolen ritad av kyrkans arkitekt, dekorerad med apostlarna snidade i trä. Vissa av dem är ett arv från gamla kyrkans predikstol. Dopfunten är från samma tid och i samma stil som kyrkan i övrigt, men den är trots detta ett arv från den tidigare kyrkan. Dopfunten införskaffades några år innan beslutet om att bygga en ny kyrka togs. Funten är tillverkad i ek av Otto Brander i Stettin.

Lundensiska epitafiet från en tid då Halland var en dansk provins, skapat för att hedra Nils Andersson Lund kyrkoherde i Vinberg. Lund var den siste danske och den förste svenske prästen i Vinberg. Dahlin-Böckmanska epitafiet innehållande ett porträtt på Olof von Dahlin. Ett porträtt som lär vara det enda autentiska som finns av honom. Olof von Dahlin, 1700-tals författare och nydanare av det svenska språket som vuxit upp i Vinbergs prästgård. Stora orgeln är från samma tid som kyrkan, fasaden till orgeln är även den ritad av Adrian C Peterson.

Över fälten kring Vinbers kyrka ljuder två klockor för att förkunna kyrkliga händelser. Den mindre, och yngre, av de två har följande inskription: ”Då klockljuden höres kring höjder och dalar besinnen att Gud i sin helgedom talar upp skynden att lyssna till lifsens ord ack låten ut säkerhetsdvalan Er väckas Guds frälsande famn skall då mot er sträckas och när Eder kropp till sist bäddas i jord skall själen i himmelens tempel få smaka den sällhet som då står Guds folk tillbaka.”

Källa: Svenska Kyrkan

Fotodatum 20220518

Publicerad 20230716

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

134 Bilder