Vorfrues Kloster

Varbergs Kommun

Vor Frues kloster,vtillhörigt Karmelitorden och tillägnat jungfru Maria, i Nya Varberg grundades av slottsherren Åke Axelsson Tott, troligtvis någon gång mellan åren 1472 och 1477. Tott hade varit landsflyktig i Sverige, men återfick 1472 Kristian I:s gunst och befattningen som länsherre i Varbergs län. Han tycks därför någon gång före sin död 1477 ha grundat klostret för att tacka Gud. Mycket litet är känt om klostret.
Klostret stängdes 1531 i och med reformationen, men klosterbyggnaderna kan ha använts som sjukhus därefter. Bland de arkeologiska fynden från klostret finns skärvor av stengods och glas, vilket tyder på att munkarna haft kontakt med kontinenten.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder