Wij Valvsverk

Ockelbo Kommun

Här anlades en stångjärnssmedja 1797. Råmaterialer tackjärn kom från Åbrons masugn, belägen 5 km söder om Ockelbo. Wij valsverk ingick i Ockelboverken som var det mest framgångsrika bruksföretaget i Gästrikland på 1700-talet, med verksamhet på flera platser i norra Gästrikland och södra Hälsingland. Det var vanligt med manliga brukspatroner men det förekom också att kvinnor ägde bruk och ledde arbetet där. Den mest kända ägaren av Ockelboverken var Catharina Bröms som benämndes "Nådig frun på Wij".

Efter att smedjan förstörts i en brand 1860 uppfördes en lancashiresmedja på platsen. Lancashiremetoden kom från England och innebar ett effektivare smide än tidigare. Den byggnad vi ser idag uppfördes 20 år senare då verksamheten utökades. På 1800-talet utvecklades nya metoder för att valsa stål. I Wij installerades först ett mediumvalsverk som i början av 1900-talet kompletterades med ett finvalsverk. Det valsade stålet såldes bland andra Gillette i Tyskland för tillverkning av rakblad. Verksamheten på Wij lades ner 1933. Anläggningenlämnades kvar orörd. I mitten av 1980-talet togs byggnaden över av Stiftelsen Wij valsverk. I dag är byggnaden ett unikt industrimuseum.

Källa: Skylt på plats

Koordinater: 60.884092, 16.706069

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

231 Bilder