Wiskania (Ljungbergs läder)

Borås Kommun

N.H. Ljungberg startade år 1903 en läderaffär vid Allegatan i Borås. Rörelsen utvidgades och kom även att omfatta partiförsäljning av "skodon och galoscher". År 19 1 6 startade Ljungberg läderfabriken vid Gässlösavägen. Fabrikens produktion bestod till en början huvudsakligen av bottenläder men utökades senare till att omfatta även diverse ovanläder samt sulläder. Under 1940-talet bildades ett antal dotterbolag till företaget för tillverkning av skor och tofflor. Vid den här tiden fanns 75 anställda vid fabriken i Borås. Samtliga bolag som var knutna till fabriken samlades senare under företagsnamnet Wiskania-Bolagen. År 1969 ingick AB N H Ljungbergs läderfabrik, AB Ljungbergia, Sko AB Wiskania samt försäljningsbolaget Wiskania AB i bolaget. 1972 blev Wiskania Sko AB löntagarägt. Av drygt 100 anställda gick 92 personer in och blev delägare i bolaget. Verksamheten vid Wiskania Sko AB lades ner troligtvis under 1991. Under en period från 1967 har Gustav Forslund Mekaniska Instrumentverkstad AB funnits i delar av byggnaden.

Koordinater: 57.707842, 12.932104

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

86 Bilder