Vägstenar Svenljunga Kommun

Vägvisarsten 1 Svenljunga

Vägvisarsten 2 Svenljunga