Uppdaterat 20210619

Vägvisarsten Vesene 3:1

Vägvisarsten Hov 61:1

Knipe 362 Soldattorp

Mossöa

Hembygdsgården i Rävlanda

Milsten Hällstad 137:1

Milsten Härna 29:1

Milsten Härna 32:1

Milsten Varnum 39:1

Hällstad 22:1

 

 

 

 

Uppdateringar

Uppdaterat 20210619

Bollebygd 2:1

Bollebygd 159:1

Milsten Borgstena 8:1

Milsten Fristad 2:1

Milsten Fristad 60:1

Milsten Molla 50:1

Stenbro Fristad 80:1

Väghållningssten Fristad

Vägvisarsten Molla 43:1

Vägvisarsten Fristad 59:1

Milsten Töllsjö 5:1

Milsten Töllsjö 8:1

Milsten Töllsjö 7:1

Uppdaterat 20210619

Töllsjö 75:1 Gränsmärke

Bollebygd 1:1

Bollebygd 4:1

Töllsjö 6:1

Töllsjö 11:1

Bollebygd 14:1

Bollebygd 16:1

 

 

Uppdaterat 20210618

Nedbrunnen lanthandel i Hudene

Vorfrues kloster

Inspelningsplats för utvandrarna

Milsten Hov 23:1

Milsten Hov 62:1

Milsten Vesene 4:1

Milsten Vesene 11:1

Stenbro Asklanda 12:1

Stenbro Grude 17:1

Vesene Kyrka