Kulturminnen

A

Allmänningen Vesene


B

Backstuga Ornunga

Begravningsplats Borås 20:1

Begravningsplats Borås 23:1

Bodda-Majas Stuga Viskafors

Burges kapell i Åmot

Bäckagården i Marbäck


D


E

Edshult Alingsås

Enelund Seglora


F

Fogels Jordkula Skölvene


G

Gamla Tingshuset Ljung


H

Holstensstugan Bredared

 

Husgrund Katrinedal i Borås

 

Husgrund "Lilla röret" Nårunga

 

Hyttområde Fritsla 5.1

Hallandra Bränneri Broddarp

Hovs Hembygdstuga Annelund

Humlaledet Kvänum

Husgrund Bäckeskog Borås

Hägna Gammelgård Od

Hembygdsstugan Skölvene


J

Jansa-Johans Stenmur Börstig

Jordkällare Södra Ving


K

 

Karlsborgs Fästning

 

Kopparhammaren Rydboholm

Kolerakyrkogård Dalsjöfors

Källarruin Södra Ving


L

Lägenhetsbebyggelse Hudene 202:1

Luftvärn Bäckeskog Borås

Lundastugan i Seglora


M

Mollungens Bränneri Od


N

Nårungaleden Nårunga

Naturreservatet Ljungås

P

Prästavägen Södra Säm


R

Rackebystugan i Råda

 

Ryggåsstuga Flakeberg

 

Ryggåsstuga Granlyckan


S

Seglora Gamla Prästgård

Sjötorp/Bräcka

Soldattorp Eriksberg

Soldattorp Tämta

Stenmur och gamla landsvägen Borgstena


T

 

Torpruin Broddarp

 

Torpruin Broddarp

Torplämning Nr 7 V Sötestorp Skölvene

Torplämning Nr 9 Ö Sötetorp Skölvene

 

Torplämning Nr 10 Sötestorp Östergården

 

Torplämning Nr 11 Sötestorp Östergården

 

Torplämning Nr 15 Smälingstorp

 

Torplämning Nr 22 Smälingsgården Halfvägsbacken

 

Torplämning Nr 73 Våthult Munkasgården

 

Torplämning Nr 74 Våthult Häljarp

 

Torplämning Nr 75 Våthult Smälingsgården "Frisatorpet"

 

Torplämning Nr 76 Smälingsgården "Fattigstugan"

 

Torpruin Labacken

 

Torpruin Kopprby 77

Torpruin Lundhall Vesene

Timmeråsen Seglora

Torplämning Vesene

U

Gamla Vattenverket Ulricehamn

V

Viareds Första Affär

Y

Å

Årred Ljurhalla

Åsle Tå Falköping

Ö