Gällareds Kyrka

Falkensbergs Kommun

Enligt en gammal sägen var Gällareds första kyrka belägen 750 meter norr om den nuvarande. Troligtvis ingår rester av en kyrka från äldre medeltid i Gällareds nuvarande kyrka, som byggdes om radikalt 1831. Tornet tillkom 1856, efter ritning av den dåvarande förste arkitekten vid Överintendentsämbetet i Stockholm Johan Adolf Hawerman.

Altaruppsatsen är liksom predikstolen tillverkade 1862 i nyklassicistisk stil av Johannes Johansson i Mjöbäck i Västergötland och som var en ledande bygdesnickare. Under åren 1833 till 80 levererade han och sonen Johannes Johanson 15 altaruppsatser och 14 predikstolar till kyrkor i Halland. I kyrkan finns även en äldre altaruppsats i ek från 1651. Motivet är nattvardens instiftande, och upptill ser vi drottning Christinas monogram och ovanför kronan initialerna C R S som står för Christina Regina Svecia, alltså Christina Sveriges regent. Även den gamla predikstolen som står i kyrkan är från samma år. Endast korgen från denna är bevarad, och här finns målningar föreställande de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Triumfkrucifixet som hänger på norra långhusväggen är daterat till andra halvan av 1400-talet. Krucifixet hängde urpsungigen i den gamla kyrkans triumfbåge, men när den kyrkan revs 1831 placerade de medeltida inventarierna i en materielbod. I slutet av 1800-talet ville man göra sig av med dessa överflödiga inventareier och bjöd ut dom till försäljning, men när lantbrukaren Karl Arne Johansson i Breshult då motsatte sig försäljningen ändra kyrkoherden uppfattning och ansåg att föremålen möjligen kunde ha ett kulturhistoriskt värde. I en promemoria som skrevs en kort tid senare beskrivs krucifixet som ”ett arbete av både konsthistoriskt och konstnärligt värde”.

Krucifixet flankeras av tv träskulpturer. En Mariaskulptur i trä med Jesusbarnet som är från början av 1400-talet. Och en skulptur av Sankt Olof snidad i ek bedöms vara från 1500-talet. Träskulpturerna har varit deponerade på Varbergs museum, men fick senare åter plats i kyrkan.

Dopfunten av kalksten består av tre delar och är daterad till 1200-talet senare del. Den ställdes ut i samband med ombyggnaden av kyrkan och 1923 skänktes en dopfunt av trä till kyrkan av kyrkoherde Lagerman. Den gamla stenfunte återupptäcktes dock 1935 och lagades, cuppan var då sprucken fem delar.

Orgeln, som inköptes från Snöstorps kyrka 1885, var byggd 1854 av Johan Nikolaus Söderling. Den byggdes 1938 om till pneumatik av Bo Wedrup. En ytterligare ombyggnad utfördes 1983 av Tostareds Kyrkorgelfabrik. Man låt då behålla fasaden från 1938.

Källa: Svenska Kyrkan

Fotodatum 20230711

Publicerad 20230816

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

115 Bilder